Wspólnota Żywych Kamieni istnieje od 2002 roku. Wywodzi się z grupy teatralnej działającej w Duszpasterstwie Akademickim "Wawrzyny". Początkowo spotykaliśmy się u oo.Klaretynów, a od 2004 roku formujemy się i działamy przy parafii św. Mikołaja prowadzonej przez oo.Paulinów (od 2014 roku Sanktuarium Jasnogórskiej Matki Kościoła). Nasza wspólnota uwielbia Jezusa poprzez twórcze głoszenie Dobrej Nowiny. Robimy to na różne sposoby, takie jak: spektakle i etiudy teatralne, twórcze drogi krzyżowe i nabożeństwa różańcowe (z wykorzystaniem ruchu, pantomimy, tańca, słowa, muzyki i plastyki), konstrukcje plastyczne, np.: oryginalne szopki bożonarodzeniowe, ołtarze na Boże Ciało itp., oraz ewangelizacje uliczne.

Podstawą naszej formacji duchowej jest wspólna eucharystia, na której spotykamy się co tydzień. Poza tym każdy członek wspólnoty zaproszony jest do udziału w jednej z diakonii (służby), które w zależności od swojej specyfiki spotykają się wg ustalonego rytmu. Dwa razy do roku, nasza wspólnota organizuje rekolekcje, których temat i charakter wynika z aktualnych potrzeb wspólnoty. Dodatkowo w zależności od bieżących potrzeb czy to indywidualnie czy wspólnie, uczestniczymy w różnego rodzaju kursach (np. Szkoły Nowej Ewangelizacji), które maja na celu pogłębienie w nas treści duchowych oraz przygotowywanie do nowych zadań w służbie głoszenia ewangelii.

Obecnie większość osób naszej wspólnoty stanowią rodziny z małymi dziećmi, co również wpływa na sposób głoszenia Dobrej Nowiny. Całą naszą wspólnotą zawierzamy Maryi, która nieustannie prowadzi nas do Jezusa i zachęca, by przy Nim trwać i kroczyć Jego śladami. Zapraszamy nowe osoby, starszych i młodszych, także rodzimy z dziećmi... wszystkich, którzy pragną we wspólnocie uwielbiać Jezusa i głosić całemu światu, że On żyje i nas czyni żywymi!

 

Zapraszamy także Ciebie! :)